Waterbodemonderzoek

Veldwerk is de belangrijkste schakel voor goed bodemonderzoek. Gedegen voorbereiding en uitvoering van het veldwerk is van groot belang voor het opstellen van een rapportage met een bodemadvies.

Nauw contact tussen de veldwerker en de interne/externe projectleider zorgt voor een optimale waarborging van het resultaat, met als gevolg dat we snel adequaat kunnen anticiperen op bijzonderheden en afwijkingen in het veld. Onze betrokkenheid is terug te lezen in de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken. Kortom onze veldwerkers zijn de ogen en oren van een projectleider en werken met de modernste veldwerkcomputers en software.

Voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek beschikken we over onze eigen vaartuigen en het benodigde materialen en peilapparatuur.

Wij voeren waterbodemonderzoek uit op zeer diverse locaties bij watergangen, maar ook op meren en kanalen, sluiscomplexen en op zee. Ook kan onze machine Sonic Drill ingezet worden op waterbodemonderzoek. De Sonic Drill kan dan op een geschikt schip of ponton getakeld worden.

Meer info? Bel of mail ons.

Vakmanschap en certificering bieden garanties voor gedegen veldwerk

D.m.v. Cursussen en interne trainingen blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de bodemwereld. Onze medewerkers bezitten diverse persoonsgebonden certificaten. (BRL SIKB 2001, 2002, 2003 en 2018)

Meer info? Bel of mail ons, we vertellen u ook graag over:
  • asbestonderzoek onder BRL SKIB 2018 (NEN 57C7, 5897), ook uit te voeren m.b.v. een mechanische zeef
  • verificatieonderzoeken
  • meten van drijflagen
  • meten van extra parameters waar onder opgelost zuurstof en redoxmetingen in grond-/ afvalwater
Neem contact op