AP04/BBK depotkeuringen grond en slib

Poelsema Veldwerk Bureau keurt op nauwkeurige en betrouwbare wijze partijen grond en slib. Deze keuringen zijn noodzakelijk om grondstromen in goede banen te leiden en de kwaliteit van een partij grond en/of slib vooraf te kwalificeren. Deze keuringen worden uitgevoerd en toegepast bij bijvoorbeeld:

  • Woningbouw
  • Riooltracé
  • Baggerdepots
  • Bouwkuip/in-situ keuringen

Hierdoor kunnen goede afzetmogelijkheden voor de partij grond of slib worden bepaald. Volgens de geldende normen worden deze partijkeuringen uitgevoerd onder certificaat SIKB BRL 1000, protocol 1001.

Van groot belang bij partijkeuringen is, dat de herkomst van de grond vaststaat en er sprake is van een correcte uitwerking van de gegevens.

Neem contact op