Geotechnisch en geohydrologisch bodemonderzoek

Geotechnische boringen zijn van groot belang om een goed advies te kunnen geven over o.a. de stabiliteit, de zetting, de verdichting en doorlatendheid van de bodem. De profielen worden desgewenst beschreven conform de nieuw ingevoerde NEN ISO 14688, volgens NEN 5104 of in geschatte percentages. Deze onderzoeken voeren wij onder andere uit voor:

  • Funderingsonderzoek/-advies
  • Dijkverzwaring
  • Wateroverlast
  • Kabel en leiding onderzoek

Meerdere eigenschappen van de grond kunnen worden beoordeeld/geschat: K-waarde, GHG en GLG. Tevens kunnen er Ackerman-steekbussen of Kopecky-ringen worden gestoken om de fysische eigenschappen te onderzoeken.

Neem contact met ons op voor meer informatie over alle mogelijkheden van ons Geotechnisch bodemonderzoek.

Neem contact op