Milieukundige begeleiding

De milieukundig begeleider heeft als taak de sanering conform saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding uit te voeren. Een correcte processturing en verificatie is hierbij bepalend.

Een goede relatie tussen opdrachtgever en aannemer is belangrijk. Elke sanering moet namelijk efficiënt en kostenbesparend leiden tot het gewenste resultaat. De milieukundige begeleiding is een belangrijke schakel in dit proces. Gegevens worden in digitale bestanden aangeleverd zodat er een goede rapportage kan worden opgemaakt door een adviseur. Dit doen wij voor onder andere:

  • Tanksaneringen
  • Tijdelijke uitplaatsing
  • BUS saneringen
  • Grote complexe saneringen
  • Waterbodemsaneringen
  • In-situ saneringen

We zijn voor genoemde werkzaamheden gecertificeerd voor de BRL SIKB 6000 met de protocollen 6001, 6002 en 6003.

Neem contact met ons op voor meer informatie over alle mogelijkheden van gedegen en zorgvuldige milieukundige begeleiding.

neem contact op