Milieuhygiënische bodemonderzoek Zuidasdok te Amsterdam

16 februari 2023

Het project Zuidasdok in Amsterdam is momenteel een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland. Dit project richt zich voornamelijk op de herinrichting van het openbaar vervoersknooppunt in Amsterdam Zuid. De realisatie van het project moet zorgen voor een beter bereikbaar Amsterdam Zuid en noordelijk deel van de Randstad. Hierbij worden zowel de infrastructuur voor open vervoer als de ring A10 en omgeving aangepast.

Werkzaamheden binnen de scope van het project Zuidasdok omvatten onder andere het verbreden van het station Amsterdam Zuid, de ondertunneling van de A10 en het aanpassen van enkele knooppunten van de A10.

Voorafgaand aan de diverse werkzaamheden en als ondersteuning bij het maken van plannen en bestekken dient de (milieuhygiënische en geotechnische) bodemkwaliteit inzichtelijk te worden gemaakt. Het Ingenieursbureau Zuidasdok (IBZ – dit is een samenwerkingsverband van de adviesbureaus Arcadis en Witteveen+ Bos) heeft Poelsema Veldwerk Bureau gevraagd om de bodemonderzoeken voor de ondertunneling en verbreding uit te voeren.

Het onderzoek omvatte honderden boringen die zowel handmatig als machinaal zijn uitgevoerd tot verschillende diepten variërend van 0,5 m -mv. (meter beneden maaiveld) tot 15 m -mv. De boringen zijn op verschillende locaties (metro- en treinspoor, openbare ruimte) en op en direct langs de ring A10 en enkele aanliggende bouwterreinen uitgevoerd.

De diverse onderdelen van het bodemonderzoek en het tijdspad waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moesten worden, zorgden voor complexiteit in planning, het maken van afspraken voor toestemming, betreding van de diverse terreinen, verzorgen van de verkeersmaatregelen en de afstemming hiervan met de verschillende eigenaren zoals:

  • Rijkswaterstaat
  • Gemeente Amsterdam
  • GVB
  • ProRail

Poelsema Veldwerk Bureau heeft in samenwerking met het IBZ het gehele proces begeleid van het aanvragen van de (betredings- en werk)vergunningen tot het regelen van de benodigde verkeers- en veiligheidsmaatregelen.

De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd.

Poelsema Veldwerk Bureau is zeer content met het in haar gestelde vertrouwen vanuit het IBZ.

Impressie toekomstige situatie Zuidasdok

Van vergunning tot boring kunt u terecht bij Poelsema veldwerk Bureau!