Sonisch / Machinaal bodemonderzoek

Met onze sonische boorstelling, met rupsonderstel, worden mechanische boorwerkzaamheden onder SIKB BRL 2100, protocol 2101 uitgevoerd. Sonische boortechniek valt onder verdringende verbuisde boortechniek, een methode waarbij de boorbuizen d.m.v. hoogfrequente trillingen in de grond worden gebracht. Machinaal bodemonderzoek wordt onder andere toegepast bij:

  • Diep milieu/geotechnisch bodemonderzoek
  • Keuren van hoge of diepe AP04 (in-situ)depots
  • Plaatsen diepe peilbuizen
  • Plaatsen injectiefilters
  • Plaatsen inclinobuizen

De bodem rond het boorpunt wordt door trillingen gefluïdiseerd waardoor inbrengweerstand sterk verminderd. Door dit boorprincipe kan met een relatief lichte boorstelling, kleine diameter (63-88 mm) tot ca. 30 à 40 meter diepte worden geboord, afhankelijk van de bodemopbouw en het freatisch grondwaterniveau. Het minimale gebruik van werkwater en vrijkomen van weinig tot geen boorgrond, tijdens het boren, is een groot voordeel. Het steken van liners met de aqualock zorgt voor een nauwkeurige boorbeschrijving hierdoor kunnen er ongeroerde monsters worden genomen.

Grind en bentoniet worden altijd op de juiste plaats aangebracht en er wordt voorkomen dat er een voorkeursstroming ontstaat. Groot voordeel van sonisch boren is het snel plaatsen van peilbuizen in separate boorgaten. De sonische boorstelling kan ook worden ingezet bij het plaatsen van persluchtinjectiefilters of onttrekkingsfilters bij een in situ bodemsanering.

Peilbuizen kunnen worden afgewerkt worden met grout. Hiermee wordt het gehele boorgat gevuld met een groutmengsel, waardoor kwel en voorkeursstroming worden tegengegaan.

Neem contact op