Kwaliteitswaarborging/Veiligheid

Wat voor cursussen/totaal lijst certificaten (o.a. GPI)

Downloaden certificaten

Eigen HVK (inhuur)

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit staat of valt met een goed overleg met de verantwoordelijke projectleider van het desbetreffende project. Om de kwaliteit van ons veldwerk te borgen zijn wij gecertificeerd voor bodemonderzoeksrichtlijnen met bijbehorende protocollen, BRL SIKB 1000 monsterneming voor partijkeuringen, BRL SIKB 2000 milieuhygiënisch  bodem- en waterbodemonderzoek en asbest in grond, BRL SIKB 2100 Mechanische boringen en BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding. Tevens zijn wij gecertificeerd voor de NEN-EN_ISO 9001 en VCA*.

Klik op onderstaande logo’s om de certificaten te downloaden.

Certificaten

Kwaliteitsmanagementsysteem

 

Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie

 

Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek ,  protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018

 

Mechanische boringen

 

Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg, protocollen 6001, 6002 en 6003

 


Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

Veilig aan het werk

Het veiligheidskundig begeleiden van asbestonderzoek, nader onderzoek en grond- en grondwater saneringen en het opstellen van een  Veiligheids & Gezondheidsplan (V&G) verzorgen wij ook. We kunnen door onze ruime ervaring en kennis de betrokken partijen adviseren en schakelen indien nodig een externe partij in Hoger Veiligheidskundige (HVK). Deze ondersteunt en wijst zo nodig op de veiligheidskundige risico’s, de milieurisico’s en de wettelijke vereisten waardoor bewuste keuzes kunnen worden gemaakt. De onderstaande werkzaamheden kunnen we onder andere voor u verzorgen:

  • beoordelen beschikbare bodeminformatie
  • overleg met adviesbureau’s
  • opstellen V&G-plannen uitvoeringsfase
  • begeleiding door Hoger Veiligheidskundige (HVK)
  • opstellen Uitvoeringsplan (BRL SIKB)
  • verzorgen startwerkinstructie op locatie (MVK/HVK)
  • begeleiding tijdens uitvoering (MVK/HVK)
  • uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen met eigen en specifieke meetapparatuur

Wij beschikken over ruime ervaring in het werken in of met verontreinigde grond en het uitvoeren van bodemsaneringen.Tevens beschikken onze medewerkers over specifieke meetmiddelen m.b.t. verontreinigingen in de bodem.

Daarnaast volgen de medewerkers specifieke (herhalings-)trainingen voor veiligheid en toegang tot bedrijfs- fabriekslocaties, bouwlocaties en locaties voor energiebedrijven/ oliemaatschappijen.

Verkeersveiligheid

Onze veldwerkbussen zijn standaard uitgerust met zwaailamp en veiligheidspionnen. Verder beschikken onze medewerkers uiteraard over de juiste kleding voor het werken langs en op de weg (kleding volgens RWS-voorschrift). Daarnaast hebben wij een eigen actiewagen en actieraam.

In voorkomende speciale gevallen regelen wij zaken benodigd voor (nacht)werkzaamheden langs de snelweg (verkeersplan, afzettingen, afsluitingen, botsabsorbers), drukke kruisingen (afzettingen, verkeersregelaars, VRI) etc. Vanaf het offertestadium tot de oplevering kunnen wij hier zorg voor dragen.

Spoorveiligheid

Onze medewerkers zijn in het bezit van het Digitaal Veiligheidspaspoort met bijbehorende trainingen om werkzaamheden te kunnen verrichten op of langs het spoor, perron en metrobaan.