Milieukundig bodemonderzoek

Veldwerk is de belangrijkste schakel voor goed bodemonderzoek. Gedegen veldwerkvoorbereiding is van groot belang voor het verwachtingspatroon en alle doelstellingen. Gedegen voorbereiding en uitvoering van het veldwerk is van groot belang voor het opstellen van een rapportage met een bodemadvies.

Nauw contact tussen de veldwerker en de interne/externe projectleider zorgt voor een optimale waarborging van het resultaat, met als gevolg dat we snel adequaat kunnen anticiperen op bijzonderheden en afwijkingen in het veld. Onze betrokkenheid is terug te lezen in de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken. Kortom onze veldwerkers zijn de ogen en oren van een projectleider en werken met de modernste veldwerkcomputers en software.

Wij doen milieukundig verkennend/nader bodemonderzoek voor onder andere:

 • Aan- verkoop onroerend goed
 • Bouwvergunning
 • Omvangsbepaling verontreiniging
 • Vaststellen nulsituatie
 • Grondwaterkwaliteit
 • Asbestonderzoek, ook uit te voeren m.b.v. een mechanische zeef
 • verificatieonderzoeken
 • meten van drijflagen
 • meten van extra parameters waar onder opgelost zuurstof en redoxmetingen in grond-/ afvalwater

D.m.v. Cursussen en interne trainingen blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de bodemwereld.Ook door deelname aan vakverenigingen en bijeenkomsten op het gebied van bodem houden wij onze kennis op peil.

Onze medewerkers zijn voor diverse richtlijnen gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van (water-)bodemonderzoek en grondwater voor de:

 • BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek met bijbehorende protocollen 2001, 2002, 2003 en protocol 2018 maaiveldinspectie en monsterneming asbest in bodem.
 • BRL SIKB 1000 protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
 • BRL SIKB 2100 Mechanische boring protocol 2101
 • BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg met protocollen 6001, 6002 en 6003
Neem contact op