Aanleg en onderhoud grondwatermeetnetten

Veel gemeenten hebben een bestaand grondwaternet dat (deels) aangelegd of geactualiseerd dient te worden. Naast deze “permanente” meetnetten zijn er ook kleinschaliger meetnetten nodig. Enkele voorbeelden zijn:

  • lokale wateroverlast
  •  plotseling volgelopen kruipruimtes
  • funderingsadvies
  • geohydrologisch onderzoek

Wij verzorgen voor diverse opdrachtgevers de gehele installatie en het onderhoud van grondwatermeetnetten. Dit betekent dat wij peilbuizen op de aangewezen locatie en met aangegeven filterstelling plaatsen en afwerken naar wens van de opdrachtgever (straatpot/beschermkoker). Ook herstellen wij bestaande beschadigde peilbuizen en vervangen we oude beschadigde straatpotten. Soms bestaat de opdracht ook uit het ombouwen van de gewenste afwerking binnen een grondwatermeetnet.

Desgewenst leveren en installeren wij geautomatiseerde grondwaterstandsmeters (bijv. divers). Er kan voor gekozen worden om de gemeten grondwaterstanden telemetrisch vast te leggen of deze door middel van handmatige meetronden periodiek uit te lezen. In het eerste geval zijn de meetresultaten direct live beschikbaar, in het tweede geval is er meteen een visuele controle van het meetpunt.

neem contact op