K- Waarde bepaling

In het veld kunnen wij op verschillende manieren voor u de K-waarde bepaling uitvoeren. Een van deze manieren is door middel van de Aardvark permeameter.

Kennis van de hydraulische eigenschappen van de bodem is essentieel bij het bepalen van de wijze waarop bijvoorbeeld hemelwater kan worden afgevoerd (keuze aan- of ontkoppelen). En hoe de infiltratie verloopt. Technische bouwontwerpen voor aanleg en beheer van kanalen en reservoirs, waterbekkens en afvalwaterreservoirs zijn in grote mate afhankelijk van deze kennis.

De Aardvark-permeameter werkt op een accu en is de enige volledig geautomatiseerde Constant-Head-boorgat-permeameter. De meter voert automatische metingen uit van de hydraulische bodem conductiviteit (Ksat) en van andere gerelateerde parameters zoals adsorptie- en percolatievermogen (Perc).

Poelsema Veldwerk Bureau maakt gebruik van de Aardvark-methode om de K-waarde te kunnen bepalen in het veld van de onverzadigde zone. Deze metingen kunnen o.a. gebruikt worden in de ontwerpfase. Voorbeelden hiervan zijn:

 • hemel- / vuilwater
 • aanleg Wadi’s
 • dijkverzwaringen
 • aanleg natuurgebieden, waterbuffers
 • grondwatermeetnetten
 • oppervlakteinfiltratie , type verharding
 • aanleg infiltratiekratten
 • geschiktheid materiaal Bekleding vijvers
Kenmerken
 • zeer brede operationele reikwijdte 10-4 – 10-9 m/s
 • automatische balansdetectie
 • signaal bij beëindiging
 • ultra precieze detectie van 0,2 ml-stroming
 • logging-intervallen per minuut
 • grafische weergave van logs • weergave locaties met GPS-coördinaten
 • werkt en berekent volledig automatisch
 • standaardopties voor analyse
 • standalone werking – instellen
 • meerdere units gelijktijdig bedienbaar door één persoon

(bron: Eijkelkamp)

Bent u nieuwsgiering naar de mogelijkheden laat ons dit dan weten! via 0527-242000.

PDF downloaden? Aardvarkmeter

neem contact op