Auditdagen 2023

Met positief resultaat voor alle regelingen kunnen weer met volle vaart vooruit om samen met onze klanten mooie projecten uit te voeren.

Afgelopen periode heeft NORMEC Certification de controle-audits op kantoor en in het veld uitgevoerd. Onze werkzaamheden voor uitvoering van de BRL SIKB 1000 Partijkeuringen, BRL SIKB 2000 Milieuhygiënisch (water-)bodemonderzoek, BRL SIKB 2100 Mechanisch boren, BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding (water-)bodemsaneringen, VCA* en NEN-EN-ISO 9001 zijn weer positief beoordeeld.

Weer trots op ons team!

Wij bedanken de auditoren weer voor het prettige verloop van de auditdagen!