Milieuhygienisch bagger-specie bodemonderzoek

Voor Arcadis Nederland BV heeft Poelsema Veldwerk Bureau een waterbodemonderzoek uitgevoerd waarbij de baggerspecie niet alleen milieuhygiënisch maar ook op nutrienten moest worden onderzocht.

Om een optimaal onderzoeksresultaat te verkrijgen is er bodemvocht onttrokken uit de baggerspecie. In navolging op dergelijk waterbodemonderzoek is een advies te geven met betrekking tot de mogelijkheid van het verwerken van het slib in voedselarme natuurterreinen.

Dit waterbodemonderzoek is uitgevoerd onder de BRL2000, protocol 2003.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 2000, protocol 2003.
> Certificaat voor:
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek.
> Protocol voor:
Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
Lees meer over BRL SIKB 2000, protocol 2003 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief