Verificatie onderzoek met contaminatie-risico

Voor Buro Hollema heeft Poelsema Veldwerk Bureau een verificatie onderzoek uitgevoerd waarbij er extra aandacht besteedt moest worden aan een schone werkomgeving, om elk contaminatie-risico uit te sluiten.

De monstername is uitgevoerd op een extra schone werkplek om een betrouwbaar resultaat van het onderzoek te garanderen met betrekking tot haar uitkomsten en bevindingen.

Dit milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd onder de BRL2000, protocol 2001 en tevens onder de BRL2100, protocol 2101.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL2000, protocol 2001.
> Certificaat voor:
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek.
> Protocol voor:
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
Lees meer over BRL SIKB 2000, protocol 2001 >>

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 2100, protocol 2101.
> Certificaat voor: Mechanisch boren
> Protocol voor: Mechanisch boren

Lees meer over: BRL SIKB 2100, protocol 2101 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief