Grondwatermonitoring diverse defensieterreinen

Voor Royal HaskoningDHV heeft Poelsema Veldwerk Bureau een grondwatermonitoring uitgevoerd op diverse defensieterreinen waar de grondwaterstand zich dieper dan 10 meter minus maaiveld bevond.

Op deze diepte kun je een goed monster nemen m.b.v. zogenaamde Grundfoss pomp. Deze pomp biedt de mogelijkheid om extra zorgvuldig te werk te gaan. Voor de werkelijke bemonstering is een constante waarde van diverse parameters belangrijk, hierbij maken we gebruik van onze multimeter.

Dit milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd onder de BRL2000, protocol 2002.

We zijn als Poelsema Veldwerk Bureau erkend en gecertificeerd met betrekking tot de richtlijnen en protocollen volgens het SIKB.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 2000, protocol 2002.
> Certificaat voor: Veldwerk bij milieuhygnisch bodemonderzoek.
> Protocol voor: Het nemen van grondwatermonsters
Lees meer over BRL SIKB 2000, protocol 2002 >>

Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!
Neem contact met ons op voor meer informatie over alle mogelijkheden m.b.t. gedegen milieukundig bodemonderzoek.Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief