Bodemonderzoek uitgevoerd bij vml tankstation

Voor Oranjewoud heeft Poelsema Veldwerk Bureau een nader bodemonderzoek uitgevoerd bij een vml tankstation, waarbij de olie-water reactie een belangrijk hulpmiddel is gebleken voor de projectleider.

De Olie-water reactie is verkregen om een goede monsterselectie te kunnen bepalen. Als bijkomend resultaat het geeft het onderzoek een goede indicatie van de verontreinigingsgraad.

Dit milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd onder de BRL2000, protocol 2001.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL2000, protocol 2001.
> Certificaat voor:
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek.
> Protocol voor:
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
Lees meer over BRL SIKB 2000, protocol 2001 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief