Dijkonderzoek ter bepaling van dijkstabiliteit

Voor Wiertsema & Partners heeft Poelsema Veldwerk Bureau diverse dijkonderzoeken uitgevoerd. Deze dijkonderzoeken zijn noodzakelijk om de stabiliteit te kunnen bepalen van de dijken.

Bij deze onderzoeken worden de slappe grondlagen in Akkerman steekbussen bemonsterd. Met deze steekbussen zij vervolgens de fysische eigenschappen in een laboratorium nauwkeurig te bepalen.

De analyseresultaten worden vaak overlegd met onze medewerkers om de kwaliteit van de boorbeschrijving te kunnen garanderen en onze medewerkers te kunnen ijken.
Lees meer over onze kwaliteitsborging >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief