Meting van grondweerstand m.b.v. penetrologger

Voor Arcadis heeft Poelsema Veldwerk Bureau metingen verricht met behulp van de penetrologger. Deze penetrologger meet de weerstand / draagkracht van de grond.

Dergelijke metingen zijn te gebruiken om de draagkracht van b.v. bouwwegen / bouwterreinen te berekenen. Hiermee is vooraf te bepalen welke machines geschikt zijn op deze terreinen. Tevens is achteraf te bepalen of er inklinking van de grond heeft plaatsgevonden en tot in hoeverre de draagkracht is veranderd.

De expertise van onze vakmensen is gewaarborgd door een uitgebreide certificering, de uitvoering van onze werkzaamheden vinden plaats binnen kwaliteitsmanagementsystemen.
Lees meer over onze kwaliteitsborging >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief