Onderzoek t.b.v inkadering zware metalen verontreiniging

Voor Oranjewoud heeft Poelsema Veldwerk Bureau een bodemonderzoek uitgevoerd waarmee, in het veld, een zware metalen verontreiniging kon worden ingekadert.

Dit soort bodemonderzoek kan alleen uitgevoerd worden met een XRF (X-Ray Fluorescence Spectrometry). Met het XRF-systeem is in het veld, de verontreinigingsgraad op een zeer snelle manier, te analyseren. Vervolgens is het mogelijk extra boringen in te zetten om de verontreiniging af te perken.

De expertise van onze vakmensen is gewaarborgd door een uitgebreide certificering, de uitvoering van onze werkzaamheden vinden plaats binnen kwaliteitsmanagementsystemen.
Lees meer over onze kwaliteitsborging >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief