Onderzoek uitgevoerd t.b.v. inkadering pluim met VOCl

Voor CSO-Milfac heeft Poelsema Veldwerk Bureau een compleet grondwateronderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn diverse peilbuizen geplaatst op verschillende diepten.

Dit onderzoek is uitgevoerd om een pluim met VOCl (vluchtige gechloreerde oplosmiddelen), op nauwkeurige wijze, te kunnen inkaderen. De betreffende peilbuizen zijn geplaatst in separate boorgaten. Door de inzet van onze sonische boorstelling hebben we snel en gericht de peilbuizen op de gewenste diepte kunnen plaatsen.

Dit sonische bodemonderzoek is uitgevoerd onder de BRL2100, protocol 2101.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 2100, protocol 2101.
> Certificaat voor: Mechanisch boren
> Protocol voor: Mechanisch boren

Lees meer over: BRL SIKB 2100, protocol 2101 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief