Peilbuizen geplaatst m.b.v. sonische boorstelling

Voor Tauw BV heeft Poelsema Veldwerk Bureau diverse monitoringspeilbuizen geplaatst met behulp van een sonische boorstelling in een kwelgebied tot ca. 20 meter minus maaiveld.

In een kwelgebied is het van groot belang dat de peilbuis goed wordt afgedicht. Om een maximale verdichting te kunnen garanderen is er besloten om de peilbuizen af te dichten d.m.v. grouten. Bij dit proces wordt een vloeibaar mengsel van cement / bentoniet aangebracht.

Dit sonische bodemonderzoek is uitgevoerd onder de BRL2100, protocol 2101.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 2100, protocol 2101.
> Certificaat voor: Mechanisch boren
> Protocol voor: Mechanisch boren

Lees meer over: BRL SIKB 2100, protocol 2101 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief