Doorlatendheidsmeting door middel van ring infiltrometer

Voor Wareco Ingenieurs heeft Poelsema Veldwerk Bureau diverse doorlatendheidsonderzoeken uitgevoerd. Deze metingen worden verricht met behulp van een ring infiltrometer.

Met deze metingen wordt vastgesteld of de bovengrond doorlatend genoeg is om hemelwater via de natuurlijke weg in de bodem te laten infiltreren. Doorlatendheidsonderzoeken worden steeds belangrijker om de rioolstels gescheiden te kunnen aanleggen.

De expertise van onze vakmensen is gewaarborgd door het volgen van externe cursussen op dit vakgebied.
Lees meer over onze kwaliteitsborging >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief