Partijkeuring van te egaliseren grond

Voor Advies en ingenieursbureau Grontmij heeft Poelsema Veldwerk Bureau een depotkeuring uitgevoerd ter bepaling van de kwaliteit van te egaliseren grond. Het was tevens van belang om de herkomst van de grond vast te stellen.

Om discussie te voorkomen over de ligging en vorm van het depot hebben we het depot ingemeten met 06-GPS. Door de vastlegging van een nulsituatie ontstond een exacte plaatsbepaling, zodat er vervolgens een goede inhoudsberekening kon worden gemaakt.

Onze AP04/BKK depotkeuringen worden uitgevoerd onder de BRL1000, protocol 1001.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 1000, protocol 1001.
> Certificaat voor:
Monsterneming voor partijkeuringen
> Protocol voor: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
Lees meer over BRL SIKB 1000, protocol 1001 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief