Depotkeuring ter bepaling kwaliteit overtollige grond

Voor Hopman & Peters heeft Poelsema Veldwerk Bureau een depotkeuring uitgevoerd. De doelstelling van deze partijkeuring was om de kwaliteit van het betreffende depot te kunnen bepalen.

Door middel van onze zorgvuldige en nauwkeurige partijkeuring is tevens te bepalen waarvoor overtollige grond is her te gebruiken. Van groot belang bij partijkeuringen is, dat de herkomst van de grond vaststaat en er sprake is van een correcte uitwerking van de gegevens.

Onze AP04/BKK depotkeuringen zijn uitgevoerd onder de BRL1000, protocol 1001.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 1000, protocol 1001.
> Certificaat voor:
Monsterneming voor partijkeuringen
> Protocol voor: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
Lees meer over BRL SIKB 1000, protocol 1001 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief