Sanering gaswinlocatie met hoogste veiligheidsklasse

Voor Arcadis Nederland BV heeft Poelsema Veldwerk Bureau een sanering begeleidt op een gaswinlocatie. Deze saneringen hebben altijd de hoogste veiligheidsklasse.

Gaswinlocaties kunnen vervuild zijn met benzeen. Deze saneringen worden altijd onder de strengste veiligheidsregime( 3 T ) uitgevoerd.Hierbij is de gezondheid van de medewerkers van groot belang en worden er gasmetingen uitgevoerd met een PID mete,en indien noodzakelijk wordt er gewerkt met adembescherming.

Dergelijke werkwijzen vergen altijd extra aandacht voor de milieukundige begeleider. Ons DLP certificaat biedt hierin de nodige mogelijkheden.

Deze milieukundige begeleiding is uitgevoerd onder de BRL6000, protocol 6001.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 6000, protocol 6001.
> Certificaat voor: Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg.
> Protocol voor:
milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden.
Lees meer over: BRL SIKB 6000, protocol 6001 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief