Verwijdering dammen voor de aanleg van een fietspad

Voor CSO-MIlfac heeft Poelsema Veldwerk Bureau een sanering begeleidt waarbij een aantal dammen moest worden verwijderd voor de aanleg van een fietspad.

De betreffende dammen waren verontreinigd met puin en asbest. Deze sanering is daarom uitgevoerd onder de zwaarste veiligheidsklasse 3T, om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden volgens de juiste bronmaatregelen verlopen.

Deze milieukundige begeleiding is uitgevoerd onder de BRL6000 protocol, 6001.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 6000, protocol 6001.
> Certificaat voor: Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg.
> Protocol voor:
milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden.
Lees meer over: BRL SIKB 6000, protocol 6001 >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief