Milieukundig bodemonderzoek

Uitgevoerde projecten:


Grondwatermonitoring diverse defensieterreinen

Voor Royal HaskoningDHV heeft Poelsema Veldwerk Bureau een grondwatermonitoring uitgevoerd op diverse defensieterreinen waar de grondwaterstand zich dieper dan 10 meter minus maaiveld bevond.
Lees meer >>

Bodemonderzoek uitgevoerd bij vml tankstation

Voor Oranjewoud heeft Poelsema Veldwerk Bureau een nader bodemonderzoek uitgevoerd bij een vml tankstation, waarbij de olie-water reactie een belangrijk hulpmiddel is gebleken voor de projectleider.
Lees meer >>

Verificatie onderzoek met contaminatie-risico

Voor Buro Hollema heeft Poelsema Veldwerk Bureau een verificatie onderzoek uitgevoerd waarbij er extra aandacht besteedt moest worden aan een schone werkomgeving, om elk contaminatie-risico uit te sluiten.
Lees meer >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief