Multi disciplinair

Poelsema Veldwerk Bureau levert een goede basis voor uw bodemonderzoeks- of saneringstraject.

Neem ook contact met ons op voor de volgende veldwerkzaamheden:
• terreinmetingen door middel van 06-GPS (X,Y coördinaat <2 cm en de
   Z coördinaat <3 cm).
• optische doorgaande waterpassing uitvoeren
• digitalisatie van werktekeningen
• uitvoeren van luchtonderzoek
• plaatsen van grondwatermeetnetten
• uitvoering van boringen door puinlagen
• assisteren bij archeologisch bodemonderzoek
• werken op gasvoerende locatie’s of in de petro chemische industrie
• werken langs het spoor
• levering van DLP’ers om veiligheid te controleren van de werkzaamheden
• verrichten van KLIC meldingen
• verrichten van betonboringen
• beschikbaar stellen van een actiewagen
• verzorgen van een kraan/decounit/zeef voor asbestonderzoek.
• uitvoeren van metingen met een penetrologger voor
   draagkrachtmetingen
• installeren en uitlezen van dataloggers.
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief