Sonisch bodemonderzoek

D.m.v. onze sonische boorstelling, met rupsonderstel, worden mechanische werkzaamheden onder SIKB BRL 2101 uitgevoerd. Sonische boortechniek valt onder verdringende verbuisde boortechniek, een methode waarbij de boorstangen d.m.v. hoogfrequente trillingen in de grond worden gebracht.
De bodem rond de boorpunt wordt door trillingen gefluïdiseerd waardoor inbrengweerstand sterk verminderd. O.b.v. dit boorprincipe kan met een relatief lichte boorstelling, kleine diameter (63-88 mm) tot ca. 30 à 40 meter diepte worden geboord, afhankelijk van de bodemopbouw en het freatisch grondwaterniveau. Het minimale gebruik van werkwater en vrijkomen van weinig / geen boorgrond, tijdens het boren, is een groot voordeel. Het steken van liners m.b.v. de aqualock zorgt voor een nauwkeurige boorbeschrijving, tevens kan er een ongeroerd monster worden genomen.

Bij het plaatsen van peilbuizen kan gebruik gemaakt worden van vooromstortfilters met bentonietmanchetten, hierdoor worden grind en bentoniet altijd op de juiste plaats aangebracht en wordt voorkomen dat er een voorkeursstroming ontstaat. Groot voordeel van sonisch boren is het snel plaatsen van peilbuizen in separate boorgaten. De sonische boorstelling kan ook worden ingezet bij het plaatsen van persluchtinjectiefilters of onttrekkingsfilters bij een in situ bodemsanering.

Peilbuizen kunnen worden afgewerkt worden d.m.v. grouten. Hiermee wordt het gehele boorgat gevuld met een bentonietmengsel, waardoor kwel en voorkeursstroming worden tegengegaan.
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief