Geotechnisch en hydrologisch bodemonderzoek

Geotechnische boringen zijn van groot belang om een goed advies te kunnen geven over o.a. de stabiliteit, de zetting, de verdichting en doorlatendheid van de grond. De boringen worden desgewenst beschreven in geschatte percentages of volgens standaard NEN 5104.
Meerdere eigenschappen van de grond kunnen worden beoordeeld, zoals schatting van o.a. K-waarde, GHG en GLG. Tevens kunnen er Ackerman-steekbussen of kopecky-ringen worden gestoken om de fysische eigenschappen te onderzoeken.

Grondwatermeetnet door middel van peilbuizen
Poelsema Veldwerk Bureau plaatst peilbuizen om een grondwatermeetnet aan te leggen. Deze peilbuizen zijn tevens geschikt om dataloggers in te hangen of een telemetrie systeem aan te leggen. Na uitlezen van deze loggers kunnen we exact meten wat voor invloed externe omstandigheden (o.a. neerslag en onttrekking) hebben op de grondwaterstand.
Pompproeven of infiltratiemetingen (bijv. met de ring infiltrometer) behoren ook tot de mogelijkheden om te beoordelen of een gebied geschikt is voor infiltratie.

Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!
Neem contact met ons op voor meer informatie over alle mogelijkheden van ons Geotechnisch en hydrologisch bodemonderzoek.
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief