Milieukundige begeleiding

Een milieukundig begeleider heeft tot taak de sanering conform plan uit te voeren, correcte processturing en verificatie is hierbij bepalend.
Een goede relatie tussen opdrachtgever en aannemer is belangrijk, elke sanering moet namelijk efficiënt en kostenbesparend tot het gewenste resultaat begeleid worden. Gegevens worden in digitale bestanden aangeleverd zodat er een goede rapportage kan worden opgemaakt door een adviseur. Milieukundige begeleiding is een belangrijke schakel in dit proces.

DLP - en protocol certificering
De milieukundig begeleiders van Poelsema Veldwerk Bureau zijn in het bezit van een DLP certificaat. Door dit certificaat zijn wij in staat om ook de veiligheid in goede banen te leiden. Werken met een DLP certificaat heeft tot doel om bij het werken in verontreinigde (water)bodem / slib het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen weg te nemen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Tevens hebben we ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van saneringen, variërend van kleine tanksaneringen tot grote complexe saneringen zoals bijv. gasfabrieks- terreinen. We zijn voor genoemde werkzaamheden gecertificeerd voor de protocollen 6001, 6003 en 6004.

Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!
Neem contact met ons op voor meer informatie over alle mogelijkheden van gedegen en zorgvuldige m
ilieukundige begeleiding.
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief