Waterbodemonderzoek

Doelstelling van waterbodemonderzoek is vaak tweeledig.
Kwalitatief (milieuhygiënisch) en kwantitatief (hoeveelheid), uitstekend in combinatie uit te voereni.

Kwalitatief waterbodemonderzoek
Waterbodemmonsters worden op uniforme wijze bemonsterd d.m.v. geschikte monstername apparatuur (zuigerboor, multisampler, beekersampler of stokemmer). Resulterend in een gewaarborgd en kwalitatief goed monster, ook voor bepaling van de fysische eigenschappen van de ondergrond (voor o.a. zandwinning, draagkracht enz.)

Kwantitatief waterbodemonderzoek
Bij slibdikte-bepaling is van belang hoe peilingen worden verricht, nauwkeurigheid is cruciaal. Onze ruime ervaring (ook in slappe ondergronden) en adequate peilmiddelen resulteren in een betrouwbaar resultaat. Op juistheid wordt gecontroleerd d.m.v. proefboringen, dit voorkomt onnauwkeurigheden in de hoeveelheden.
Meetpunten worden ingemeten d.m.v. 06-GPS (x, y en z coördinaat) voor een nauwkeurige (< 3 cm.) plaatsbepaling. Dit is ook van belang na het baggeren om de uitkeuring van de profielen op dezelfde plaats uit te voeren.
Tevens leveren wij complete tekeningen van dwarsprofielen incl. relevante informatie zoals hoeveelheidsberekening, legger, onderhoudsprofiel en NAP hoogte.
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief