BRL SIKB 1000

We zijn als Poelsema Veldwerk Bureau erkend en gecertificeerd met betrekking tot de richtlijnen en protocollen volgens het SIKB.
SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie.

Erkend en gecertificeerd.
Kwaliteit staat centraal bij de uitvoer van onze werkzaamheden in het (water)bodembeheer. Het bewaken van deze kwaliteit gebeurt onder andere door te werken met certificaten / accreditaties en erkenningen. Organisaties en personen die beschikken over dergelijke certificaten hebben laten zien dat zij in staat zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier en volgens de binnen het werkveld vastgestelde regels uit te voeren.

Poelsema Veldwerk Bureau en richtlijn BRL SIKB 1000
> Certificaat voor: Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit
Lees meer over BRL SIKB 1000 >>

Ons protocol bij BRL SIKB 1000: 1001
De protocollen bij de richtlijn geven de technische werkvoorschriften voor een specifiek onderdeel van de richtlijn. (BRL= beoordelingsrichtlijn)
Monsterneming voor partijkeuringen
 
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief