NEN-EN-ISO 9001

Deze internationale norm specificeert eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem binnen onze organisatie.
Hiermee tonen we aan dat wij in staat zijn om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en stellen ons ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Het document (EN ISO 9001:2008) werd opgesteld door Technische Commissie ISO/TC 176 "Quality management and quality assurance"
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt doorgaans uitgevoerd door de technische commissies van ISO. Elk lid dat interesse heeft in een onderwerp waarvoor een technische commissie is samengesteld, heeft recht op vertegenwoordiging in deze commissie. Internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als niet-gouvernementele organisaties, nemen in samenwerking met ISO ook deel aan deze werkzaamheden. ISO werkt nauw samen met de International Electrotechnical Commission (IEC) inzake alle elektrotechnische normalisatie.
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief