Sonisch bodemonderzoek

Uitgevoerde projecten:


Onderzoek uitgevoerd t.b.v. inkadering pluim met VOCl

Voor CSO-Milfac heeft Poelsema Veldwerk Bureau een compleet grondwateronderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn diverse peilbuizen geplaatst op verschillende diepten.
Lees meer >>

Verificatieonderzoek bepaling kwaliteit opgespoten zand

Voor Wiertsem& Partners heeft Poelsema Veldwerk Bureau een verificatieonderzoek uitgevoerd op een groot gebied. Dit gebied was een opgespoten locatie.
Lees meer >>

Peilbuizen geplaatst m.b.v. sonische boorstelling

Voor Tauw BV heeft Poelsema Veldwerk Bureau diverse monitoringspeilbuizen geplaatst met behulp van een sonische boorstelling in een kwelgebied tot ca. 20 meter minus maaiveld.
Lees meer >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief