Geotechnisch en hydrologisch bodemonderzoek

Uitgevoerde projecten:


Doorlatendheidsmeting door middel van ring infiltrometer

Voor Wareco Ingenieurs heeft Poelsema Veldwerk Bureau diverse doorlatendheidsonderzoeken uitgevoerd. Deze metingen worden verricht met behulp van een ring infiltrometer.
Lees meer >>

Dijkonderzoek ter bepaling van dijkstabiliteit

Voor Wiertsema & Partners heeft Poelsema Veldwerk Bureau diverse dijkonderzoeken uitgevoerd. Deze dijkonderzoeken zijn noodzakelijk om de stabiliteit te kunnen bepalen van de dijken.
Lees meer >>

Aanleg diverse grondwatermeetnetten

Voor Wareco Ingenieurs heeft Poelsema Veldwerk Bureau diverse grondwatermeetnetten aangelegd. Deze meetnetten worden geplaatst om de waterhuishouding te kunnen monitoren.
Lees meer >>

Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief