Milieukundig bodemonderzoek

Veldwerk is de belangrijkste schakel voor goed bodemonderzoek. Gedegen veldwerkvoorbereiding is van groot belang voor het verwachtingspatroon en alle doelstellingen.
Nauw contact tussen de veldwerker en projectleider zorgt voor een optimale waarborging van het resultaat, met als gevolg dat we snel kunnen anticiperen op bijzonderheden in het veld. Onze betrokkenheid is terug te lezen in de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken. Kortom onze medewerkers zijn de ogen en oren van een projectleider en werken met de modernste veldwerkcomputers en software.

Vakmanschap en certificering bieden garanties voor gedegen veldwerk
D.m.v. Cursussen en interne trainingen blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de bodemwereld. Onze medewerkers bezitten diverse persoonsgebonden certificaten. (BRL SIKB 2001, 2002, 2003 en 2018)

Meer info? Bel of mail ons, we vertellen u ook graag over:
• abestonderzoek onder BRL SIKB 2018 (NEN 5707, 5897), ook uit te voeren m.b.v. een mechanische zeef
• verificatieonderzoeken
• meten van drijflagen
• meten van extra parameters waar onder opgelost zuurstof en redoxmetingen in grond- / afvalwater
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief