Aanpak bodemverontreiniging werkt!

"Integrale en gebiedsgerichte aanpak bodemondergrond werkt!" Dit is de conclusie die getrokken kon worden na het eindcongres van het Europese samenwerkingsverband CityChlor.

Tijdens dit congres is de eindconclusie gepresenteerd voor de aanpak van stedelijke bodemverontreiniging; de integrale en gebiedsgerichte aanpak. Uit de verschillende bodemsaneringsprojecten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Vlaanderen blijkt dat één specifieke aanpak niet effectief is. Het gaat om een handige combinatie: het toepassen van innovatieve technieken, stedelijke planning, de financiële factoren en de sociale aspecten rond een saneringsoperatie. Deze aanpak werkt zo goed dat één van de sprekers stelde: Verontreiniging is de oplossing.

Op 15 en 16 mei in Gent (B) werd aan ruim 200 milieudeskundigen, consultants, beleidsmakers, stedenbouwkundigen en bestuurders van gemeenten uit de doeken gedaan hoe je de integrale en gebiedsgerichte aanpak bij bodemsanering kunt inzetten. En dat deze aanpak niet alleen werkt, maar ook positieve effecten heeft in de vorm van terugverdienaspecten.

Bron: www.rwsleefomgeving.nl

Lees het originele bericht >>

Nieuwsarchief
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief