Normen vooronderzoek water- en landbodem herzien?

De Nederlandse normen NEN 5717 en NEN 5725 zijn dé standaard voor het uitvoeren van vooronderzoek van de water- en landbodem. Het zijn belangrijke nationale referentiedocumenten voor uitvoering van bodemonderzoek in Nederland.

Met de herziening van Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden er andere eisen gesteld aan het vooronderzoek. Dit geeft aanleiding tot het onderzoeken of aanpassing van deze normen gewenst is.

Voor beide normen geldt dat vanuit Bbk 2014 wordt voorgesteld het vooronderzoek in wetgeving te borgen als vast onderdeel van de beoordeling van alle toepassingen van grond en baggerspecie. De verwachting is dat door deze borging het vertrouwen in de milieuhygiënische verklaringen wordt versterkt.

Bron: www.NEN.nl

Lees het originele bericht >>

Nieuwsarchief
Poelsema Veldwerk Bureau
 
De Kampen 19
8325 DD Vollenhove
T 0527 242000
M 06 5435 2136
info@poelsemaveldwerk.nl
 
  Blijf op de hoogte d.m.v.
onze nieuwsbrief